Copyright © All rights reserved. Made By Acewo in opdracht van BBOverijssel.nl


Voor wie ?

Beschermings bewind ?

Niet tevreden ?

Cliënt login ?

Contact ?

Uw investering ?

Lid NBPB


Beschermings Bewind?


De belangrijkste taak van een bewindvoerder beschermingsbewind, is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt.


Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten  overstaan van u en de Kantonrechter.


Wat mag u verwachten:


• Aanvragen beschermingsbewind

• Aanvragen toeslagen belastingdienst

• Afsluiten van verzekeringen

• Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan

• Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen

• De behandeling van de post

• Contact met de diverse instellingen en instanties

• Declaratie indienen van ziektekosten bij de zorgverzekeraar

• Verzorgen van een belastingaangifte box 1

• Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast

• Contact met cliënten (binnen redelijke grenzen)

• Begeleiden naar de schuldhulpverlening van de gemeente

• Leren om in de toekomst weer zelfredzaam te zijn