Copyright © All rights reserved. Made By Acewo in opdracht van BBOverijssel.nl

Voor wie ?

Cliënt login

Beschermend

bewind

Uw investering

Contact

Niet tevreden

Lid NBPB

 


Beschermings Bewind ?


De belangrijkste taak van een bewindvoerder beschermingsbewind, is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt.


Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van u en de Kantonrechter.


Wat mag u verwachten: